• KG
 • RU
 • Уюм жөнүндө

  “Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясы” юридикалык жактар ​​ассоциациясы (мындан ары – МФУ ассоциациясы) төмөнкү микрофинансылык уюмдардын демилгеси менен 2005-жылдын 9-декабрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган жана катталган:

  • “Бай-Түшүм” Финансылык Фонду
  • “Компаньон Финансылык Тобу” Микрокредиттик Агенттиги
  • “Фронтиерс” Микрокредиттик Компаниясы
  • “Финка” Микрокредиттик Компаниясы

  Микрокредиттик компания ЖАК Ассоциацияны түзүүнүн жана иш-аракетинин негизги максаты – Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары үчүн кредиттик ресурстардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, кредиттик тобокелдиктерди азайтуу, биргелешип ишке ашырууга жетишүү маселелерин чечүүдө микрофинансылык жана башка уюмдардын күч-аракеттерин бириктирүү, микрофинансылоо процессинде долбоорлор жана кредиттик мекемелердин кызыкчылыктарын коргоо. Азыркы учурда Кыргызстандын микрофинансылык сектору кредиттик союздар, микрокредиттик агенттиктер (МКА), микрокредиттик компаниялар (МКК), микрофинансылык компаниялар (МФК) сыяктуу ар кандай финансылык-кредиттик мекемелер, ошондой эле эки адистештирилген мамлекеттик уюмдар тарабынан каржыланган Кредиттик союздарды колдоо үчүн (FKPKS) жана Кыргыз айыл чарба каржы корпорациясы (KAFC). Түзүлгөн Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы алардын андан ары өнүгүшү үчүн ишенимдүү аянтча болууга багытталган. Ассоциациянын ишинин негизги багыттары МФУнун ишмердүүлүгүнө жана жөнгө салуусуна таасир этүүчү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу же өзгөртүү боюнча жумушчу топторго активдүү катышуу аркылуу МФУ үчүн укуктук жана ченемдик чөйрөнү жакшыртуу чаралары; ошондой эле Ассоциациянын мүчөлөрү жана үчүнчү жактар ​​үчүн мүчөлүктү өнүктүрүү жана акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү, бул каржылык туруктуулуктун жана узак мөөнөттүү туруктуулуктун негизи болууга тийиш.

  Бардык укуктар корголгон © 2024