Бул долбоор үчүн 2016-жылдын ноябрь айында өлкөнүн отчету иштелип чыккан, анда бардык негизги ыкчам жана стратегиялык багыттар боюнча тармактын мүчөлөрүнүн ортосундагы социалдык натыйжалуулукту башкаруу (SPM) тажрыйбасынын абалы чагылдырылган, ал мүчөлөр өздөрү берген SPI4 маалыматтарына негизделген (текшерилген тармак), жана ийгилик менен кемчиликти бирдей деп эсептейт. Өлкөнүн отчету Форд Коомдук Өнүктүрүү Фондусунун колдоосу менен иштелип чыккан жана Микрофинансы Борбору тарабынан башкарылган.