MФЦ сыймыктуу жаңы демилгеси – МФЦ инновациясы сыйлыгын берди!

МФЦ Innovation Award өз ара байланышкан дүйнөдө санариптештирүү аркылуу бизнес процесстерин оптималдаштыруунун жаңы тенденцияларын ачат. Күнүмдүк иш-аракеттери менен каржылык инклюзияга, коомго жана адамдардын жашоосун жакшыртууга зор салым кошкон бардык уюмдарды бүгүнкү биздин демилгеге катышууга чакырабыз!

Көбүрөөк маалыматты шилтемеден таба аласыз