Аялдардын ишкердүүлүгүн өнүктүрүү

Кыргыз Республикасынын айыл жерлериндеги жана чакан шаарларындагы аялдардын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган “Аялдардын ишкердигин өнүктүрүү” Долбоору менен биргеликте, ушул долбоордун аркасында АМФО мүмкүнчүлүктөргө ээ болду, алар төмөнкүдөй багыттарды алышты:

1) Акылдуу Кампания долбоору үчүн Каржылоону Жооптуу Каржылоо жана Кардарларды Тренингден өткөрүү үчүн консультант жалдоо;

2) Ишкер аялдарга ашыкча жүктөмдү болтурбоо үчүн каржылык кеңеш берүү боюнча колдонмо;

2016-жылы 4 тренинг өткөрүлүп, анын үчөө SMART Campaign, SPI4, Microclima долбоорлорунун алкагында каржыланган. Ошондой эле, АМФОнун маалыматтык колдоосу менен АМФОнун катышуучулары үчүн КЭДП менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча тренингдер өткөрүлдү.

SMART Campaign бул кардарларды коргоо тажрыйбасын жалпы маданият жана микрофинансылык тармактын күнүмдүк иш-аракеттерине киргизүүгө багытталган эл аралык кампания.

Акылдуу өнөктүк микрокаржылоодо кардарларды тейлөөнүн негизги принциптеринин комплексин ишке ашырат – микрофинансы кардары күткөн минималдуу тейлөө стандарттары. Акылдуу микрофинансылоонун негизин түзгөн бул принциптерге төмөнкүлөр кирет:

  • Ашыкча карыздын алдын алуу
  • Айкын жана жооптуу баа
  • Карыздарды өндүрүү боюнча жакшы тажрыйбалар
  • Кызматкерлердин этикалык жүрүм-туруму
  • Арыздарды кароо жана чечүү механизмдери
  • Кардарлардын маалыматтарынын купуялуулугун камсыз кылуу
  • SMART Campaign долбоору боюнча 3 компания алдын-ала баалоодон өттү.